ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ В 2019 РОЦІ:

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) або третій (четвертий) курс (на вакантні місця з нормативним терміном навчання) осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Додаток 3. Перелік документів, що подаються до приймальної комісії Технікуму.

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів вступних іспитів та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти.

Додаток 5. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, ОКР кваліфікованого робітника, ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста,
ступеня бакалавра та магістра обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням шкали від 100 до 200 балів.

Додаток 6. Положення про встановлення відповідності балів результатів залікових робіт додатковим балам.

Додаток 7. Перелік інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів Черкаського політехнічного технікуму.