Правова основа діяльності технікуму

Основні законодавчі документи

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"

Нормативно-правові документи

Статут
Ліцензія
Сертифікати
Колективний договір
Правила внутрішнього розпорядку
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017

 

Правила призначення академічних стипендій у ЧПТ 

Доповнення і зміни до Правил призначення академічних стипендій

Освітні документи

Наказ по педагогічній раді
Рішення педагогічної ради
Список голів ДЕК​

Положення

Положення про переведення на держзамовлення
Положення про оргаізацію освітнього процесу
Положення про адміністративну раду
Положення про педагогічну раду
Положення про курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів
Положення про підрозділ підготовки до вступу у вищі навчальні заклади
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про циклову комісію

Акредитаційні експертизи

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Оціночна діяльність"