Нормативно-правова база

План заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Черкаському політехнічному фаховому коледжі на 2022-2023 навчальний рік

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

Зразок заяви про випадок булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

У своїй діяльності соціально-психологічна служба керується:

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положенням про психологічну службу у системі освіти України (Наказ МОН України від 22 травня 2018 року № 509), Положенням про соціально-психологічну службу ЧПФК, Етичним кодексом психолога та іншими законодавчими актами в означеній сфері діяльності.

Завдання соціально-психологічної служби у навчальному закладі:

Метою діяльності соціально-психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Напрями роботи:

1. Діагностика

В рамках даного напрямку проводиться діагностика особистісних якостей, емоційних станів, психічних процесів, вивчення інтересів, цінностей, схильностей і здібностей студентів, міжособистісних відносин, адаптація до нових навчальних умов, оцінка соціально-психологічного клімату в групах та інші види діагностики.

2. Профілактика

Попередження можливих девіацій (відхилень) в поведінці. Надання психологічної допомоги та підтримки особам, які перебувають у стані актуального стресу, конфлікту, сильного емоційного переживання. Формування установок на здоровий спосіб життя, надання психологічної підтримки розвитку особистості з метою збереження її індивідуальності.

3. Корекція

Включає в себе проведення групових тренінгових занять (розвиток навичок спілкування, вирішення конфліктів, розвиток впевненості в собі, творчих якостей особистості, самопізнання і саморозвиток) і індивідуальних занять за результатами діагностики і запитами.

4. Консультування

Індивідуальне та групове психологічне консультування з питань розвитку, навчання, життєвого самовизначення, емоційних проблем, взаємовідносин з оточуючими та з особистих питань.

5. Просвіта

Підвищення психологічної компетентності учасників освітнього процесу. Популяризація психологічних знань.