Мова освітнього процесу

Відповідно до Конституції України, Рішення конституційного суду України,  Закону України: Про забезпечення функціонування української мови як державної,  мовою освітнього процесу у Черкаському політехнічному фаховому коледжі є УКРАЇНСЬКА.

1. Відповідно до Статті 10. Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

2. За Рішенням Конституційного Суду України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України,  

- виходячи з положень статті 10 Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова.

У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п'ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

3. Згідно з Законом України Про забезпечення функціонування української мови як державної: від 25.04.2019 р. –  № 2704  

Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані:

13) керівники закладів освіти всіх форм власності;

14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови;

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Наказ директора ЧПФК від 04.08.2023, №78 "Про дотримання законодавства в освітньому процесі"

Конституція України (ст. 10)

Закон України від 05.09.2017 (ст. 7) "Про освіту" 

Указ Президента України від 15.02.2010, № 161/2010 "Про Концепцію державної мовної політики"

Лист МОН України від 17.09.2019, № 1/9-581 "Про застосування державної мови в освітньому процесі"

Закон України від 19.12.2019 "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999, № 10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)

Лист МОН України від 29.05.2022, № 1/7629-23 "Про забезпечення вивчення державної мови"