До уваги абітурієнтів (на базі 11 класу!)

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ - https://vstup.edbo.gov.ua/ , крім визначених у пункті 7.2 розділу VIIІ випадків.

(7.2 Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою
навчання подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

  • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Умов;
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;
  • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Умов;
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу освіти).

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією
Технікуму згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році.  https://vstup.edbo.gov.ua/