Вступ на ЗАОЧНУ форму навчання

Наказ про зарахування на навчання заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 25.08.23 №199-з

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВІД 30.08.23 №210-З

РЕЙТИНГ: 

 
 
 
 
 

Консультації щодо вступу за телефоном (0472)33-38-93

Запрошуємо на навчання за заочною формою

вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступенів вищої освіти, а також тих, хто вже є студентом коледжу денної форми навчання 

на спеціальності:

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма:  Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд  

Освітня програма:  Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Освітня програма:  Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

274 «Автомобільний транспорт»

Освітня програма:  Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

*  *  * 

Завідувач навчальним центром заочної та дуальної освіти: ТЕСЛЕНКО Григорій Степанович

Секретар: ЛУК'ЯНЕНКО Тамара Миколаївна

Наші події:

Випуск на заочному відділенні 2021р.

Випуск на заочному відділенні