Методична проблема 2022-2023 навчального року

Впровадження компетентнісного підходу в освітній процес
підготовки за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший
бакалавр» відповідно до вимог стандартів фахової передвищої
освіти.