ВСТУП 2024

Правила прийому до Черкаського політехнічного фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2024 році

Положення про Приймальну комісію Черкаського політехнічного фахового коледжу у 2024 році

♦♦♦

ВАРТІСТЬ одного року навчання:

за денною формою - 23 000 грн., за заочною - 11 500 грн.

*(спеціальність 051 Економіка,

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,

121 Інженерія програмного забезпечення

вартість навчання - 21 000 грн)

♦♦♦

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА