Списки рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення (за спеціалізаціями) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)