Інформація для роботодавців про випускників по спеціальностях

Резюме випускника спеціальності   131 Прикладна механіка

галузь знань - 13 Механічна інженерія
спеціальність - 131 Прикладна механіка

спеціалізація - Обслуговування    верстатів  з  програмним управлінням і робототехнічних комплексів
освітній рівень - неповна вища освіта
кваліфікація - 3113 «Електромеханік»
з предметної галузі діяльності - обслуговування  верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

- переробна промисловість;
- виробництво готових металевих виробів;
- загальні механічні операції;
- виробництво машин та устаткування;
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
- виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення;
- ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

- технічні фахівці-електрики;
- технічні фахівці-механіки;
- інші фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
- контролери та регулювальники промислових роботів.

                 Може займати первинні посади:

- електромеханік;
- електромеханік дільниці;
- технік з автоматизації виробничих процесів;
- технік з експлуатації та ремонту устаткування;
- технік з налагоджування та випробувань;
- контролер роботів.

Резюме випускника спеціальності   133 Галузеве машинобудування

галузь знань - 13 Механічна інженерія
спеціальність - 133 Галузеве машинобудування

спеціалізація - Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
освітній рівень - неповна вища освіта
кваліфікація - 3115  «Технік – технолог» (механіка)
з предметної галузі діяльності - технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки:

- переробна промисловість;
- металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;
- виробництво готових металевих виробів;
- оброблення металів;
- загальні механічні операції:
цей підклас включає: свердління, точіння, фрезерування, вирівнювання, електроерозійне оброблення, стругання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, зварювання, скручування, рифлення, витравлювання, закладання, набивання, заточування, з'єднання тощо;
-  різання та виконання написів на металі лазерним променем;
- загальне технічне обслуговування та ремонт машин:
цей підклас не включає:
 - кування, пресування, штампування, профілювання, порошкову металургію
 - оброблення та покривання металів

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

- технічні фахівці-механіки;
- інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки.

                                                   Може займати первинні посади:
- технік-технолог (механіка);
- технолог;
- технік з нормування праці;
- технік з підготовки виробництва;
- диспетчер виробництва;
- технік з підготовки технічної документації.

Резюме випускника спеціальності   133 Галузеве машинобудування​

галузь знань - 13 Механічна інженерія                                                                                                                         
спеціальність - 133 Галузеве машинобудування​                                                                                                                                                                                                                 

спеціалізація - Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості                                                      
освітній рівень - неповна вища освіта                                                         

кваліфікація - 3115 «Технік з експлуатації та ремонту устаткування»                                  
з предметної галузі діяльності - обслуговування та ремонт обладнання підприємств  хімічної і нафто газопереробної промисловості 
                        
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:
  
- переробна промисловість;                                                                                                        
- ремонт і монтаж машин і устаткування;                                                                                
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;   
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;    
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;                                        
- установлення та монтаж машин і устаткуванню;                    
- установлення та монтаж машин і устаткування.                                                                    

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:  

- технічні фахівці-механіки;                                                                                                           
- інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки. 

Може займати первинні посади:

- технік з експлуатації та ремонту устаткування;                                               
- технік-конструктор (механіка);
- технік з підготовки виробництва;  
- технік з підготовки технічної документації;
- технолог;
- технік з налагоджування та випробувань.

Резюме випускника спеціальності   274 Автомобільний транспорт

галузь знань -  27 Транспорт
спеціальність -  274 Автомобільний транспорт                                   

спеціалізація Обслуговування та ремонт автомобілів і   двигунів
освітній рівень - неповна вища освіта
кваліфікація - 3115 «Механік»
з предметної галузі діяльності - обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:
  
 - оптова і роздрібна торгівля; 
 - торгівля транспортними засобами; 
 - послуги з ремонту;
 - технічне обслуговування та ремонт автомобілів; 
 - виробництво автомобілів;
 - виробництво автомобільного транспорту;
 - капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
 - виробництво устаткування для автомобілів;
 - виробництво устаткування для автомобілів;
 - операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи: 

- механік;
- механік автомобільної колони (гаража);
- механік з ремонту транспорту;
- механік дільниці;
- механік цеху;
- механік виробництва;
- технік-конструктор (механіка);
- технік-технолог (механіка).

Може займати первинні посади:

- механік;
- механік автомобільної колони (гаража);
- механік з ремонту транспорту;
- механік дільниці;
- механік цеху;
- механік виробництва;
- технік-конструктор (механіка);
- технік-технолог (механіка);
- технік з підготовки виробництва; 
- майстер виробничого навчання водінню.

Резюме випускника спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​

галузь знань – 14 Електрична інженерія

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​

спеціалізація - Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК

освітній рівень - неповна вища освіта                         

кваліфікація – 3113 технік-електрик

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи: 

 • аналіз і оцінка рівня енергозабезпечення;
 • аналіз і оцінка використання електроустаткування;
 • аналіз і оцінка  якості виконуваних робіт;
 • планування робіт з ТО і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації;
 • планування робіт обсягів річного  споживання;
 • планування робіт з охорони праці;
 • проектування внутрішніх силових та освітлювальних мереж і електрообладнання на об’єктах агропромислового комплексу;
 • діагностування технічного стану елементів електропостачання, елементів електропривода, освітлювальних мереж, електротермічного і зварювального обладнання;
 • приймання в експлуатацію нового електрообладнання;
 • впровадження енергозберігаючих технологій і нетрадиційних джерел електроенергії;
 • ведення технічної документації;
 • ведення обліку використання електроенергії.

Резюме випускника спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​

галузь знань – 14 Електрична інженерія

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​

спеціалізація - Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
освітній рівень - неповна вища освіта                         

кваліфікація – 3113 технік-електрик

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи: 

 • аналіз і оцінка рівня енергозабезпечення;
 • аналіз і оцінка використання електроустаткування;
 • аналіз і оцінка  якості виконуваних робіт;
 • планування робіт з ТО і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації;
 • планування робіт обсягів річного  споживання;
 • планування робіт з охорони праці;
 • проектування внутрішніх силових та освітлювальних мереж і електрообладнання на об’єктах промислових підприємств;
 • діагностування технічного стану елементів електропостачання, елементів електропривода, освітлювальних мереж, електротермічного і зварювального обладнання;
 • приймання в експлуатацію нового електрообладнання;
 • впровадження енергозберігаючих технологій і нетрадиційних джерел електроенергії;
 • ведення технічної документації;
 • ведення обліку використання електроенергії.

Резюме випускника спеціальності  051 Економіка​

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  05 Соціальні та поведінкові науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  051 Економіка​

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   Економіка підприємства

освітній рівень - неповна вища освіта
КВАЛІФІКАЦІЯ  молодший спеціаліст з економіки підприємства

Компетенція молодшого спеціаліста з економіки підприємства визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і ґрунтовною підготовкою для планово - економічної та організаційно- управлінської діяльності в галузі економіки на виробництві та у сфері послуг. Молодший спеціаліст з економіки підприємства спроможний виконувати зазначені нижче професійні роботи згідно класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 , затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 :

Код професії

Професійна назва роботи (посада)

3119

Технік з підготовки виробництва

Технік з планування

Технік з нормування праці

Технік з праці

3423

Агент із зайнятості  й трудових контрактів

3433

Бухгалтери та касири - експерти

3435.2

Організатори діловодства

3436.1

Помічники керівників підприємств, установ та організацій

  3436,2

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів

  3436.3

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

Резюме випускника спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування​

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація  Оціночна діяльність

Кваліфікація   молодший спеціаліст з  оціночної діяльності              

На українському ринку нерухомості, який розвивається досить високими темпами і має реальні стратегічні перспективи, представлені практично всі види об’єктів житлового, громадського і промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці – оцінювачі.

Випускники даної спеціальності   можуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях на посадах брокера з цінних паперів, біржового маклера, дилера цінних паперів, торговця нерухомістю, торгівельного агента, обліковця, касира, бухгалтера, економіста, оцінювача майна.

Молодший спеціаліст з оціночної діяльності, відповідно до  класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 , затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 , здатний виконувати таку професійну роботу:

Код професії

Професійна назва роботи (посада)

3411

Брокер 

Дилер 

Маклер біржовий 

3413

Агент з нерухомості 

Ріелтер 

Торговець (власність) 

Торговець нерухомістю 

3415

Агент 

Агент комерційний 

Агент торговельний 

3417

Оцінювач 

Оцінювач (експертна оцінка майна) 

Оцінювач-експерт 

3421

Торговельний брокер (маклер) 

4122

Конторський (офісний) службовець (оцінка вартості)