Виставка педагогічної майстерності викладачів технікуму

14-18 травня 2018 року традиційно у технікумі було проведено конкурс-олгяд методичної роботи викладачів Черкаського політехнічного технікуму. 

Переможцями конкурсу-огляду стали викладачі в номінаціях:

Методична робота викладачів загальнотехнічних дисциплін:

Гриб С.Є.

Методична робота викладачів гуманітарних дисциплін:

Зіміна О.В., Закревська А.К.

Методична робота викладачів  загальноосвітньої підготовки:

Заболотна М.О.

Методична робота викладачів дисциплін професійно-практичної підготовки:

Пащина В.І., Попович Г.М., Бараніченко С.А., Бублій О.О., Сахно Л.О.

Методична робота викладачів - наставників академічних груп:

Соломаха Т.А.

Відзначили:

Янко Л.О. як завідувача кабінетом; 

Снігура І.В. за ефективне керівництво гуртками та керівництво технічною творчістю студентів;

Хлєбнікову Н.Б. за проведення загальнотехнікумісвьких позаурочних виховних заходів;

Гриба С.Є., Харченка М.Я., Колібабчука В.І., Бараніченка С.А., Снігура І.В., Романчука О.В., Поломаренка І.І. Поповича Г.М. як керівників дипломних проектів з практичним застосуванням.