Семінар викладачів

21 січня в технікумі в рамках Школи формування педагогічної майстерності було проведено семінар, де своїм досвідом ділились викладачі дисциплін професійно-практичної підготовки:
1. «Пам`ятка студенту дипломнику спеціальності 133 Галузеве машинобудування». (Доповідач: Золотарьов І.А.)
2. «Особливості працевлаштування випускників технікумів (коледжів)», «Теми, винесені на самостійне опрацювання студентів. Семінарські заняття» (Доповідач: Капля А.Т.)
3. «Активізація навчального процесу загальнотехнічних дисциплін супровідною інформацією». (Доповідач: Карасьова Н.С.)
4. «Методика проведення лабораторних і практичних робіт». (Доповідач: Сахно М.М.)
5. «Бінарне заняття як форма реалізації міждисциплінарних зв`язків та дієвий засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти економічних спеціальностей».
(Доповідач: Тимків Ю.Є.)
6. «Виникнення комп’ютерної залежності у здобувачів освіти». (Доповідач: Шмаюк Л.А.)