Показові заняття

4 лютого викладач фізичного виховання та фізичної культури  Чернишов Валерій Григорович провів відкрите заняття зі студентами медичної групи 1-го курсу на тему "Методика організацій і проведення занять з атлетичної гімнастики".

5 лютого викладач фізичного виховання та фізичної культури Сердюк Сергій Григорович провів відкрите заняття із студентами групи ЕС 3-1 на тему "Спортивні ігри. Баскетбол. Вивчення техніки гри".

9 лютого викладач математики Курінна Раїса Петрівна провела відкритий урок із студентами групи ОВ 1-1 на тему "Тригонометричні функції. Формули додавання та наслідки з них".

9 лютого викладач дисциплін професійно-практичної підготовки Буша Володимир Михайлович провів відкрите практичне заняття на тему "Нормування токарних робіт" зі студентами групи РА 4-1 з дисципліни "Основи технології ремонту автомобілів".

10 лютого викладач охорони праці Шмаюк Людмила Анатоліївна провела відкрите заняття зі студентами групи ПС 3-1 на тему "Електробезпека. Дія електричного струму на організм".

11 лютого викладач дисциплін професійно-практичної підготовки Золотарьов Ігор Аркадійович провів відкрите практичне заняття на тему "Розрахунок трудомісткості ремонтних і профілактичних робіт" з дисципліни "Основи технології машинобудування".

16 лютого викладач суспільних дисциплін Гордуновський Олег Миколайович провів відкрите заняття з дисципліни "Основи правознавства" на тему "Основи цивільного права" зі студентами групи ЕА 4-1.