Матеріально-технічне забезпечення

Освітній процес здобувачів освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійних програм «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та «Монтаж, обслуговування  та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» проходить в 17 спеціалізованих навчальних кабінетах, 14 лабораторіях та 2 спортивних залах. Усі кабінети та лабораторії забезпечені необхідним обладнанням і устаткуванням. Будівлі навчальних корпусів відповідають вимогам державних будівельних і санітарних норм. Всі приміщення відповідають паспортним даним, дотримуються вимоги правил техніки безпеки і охорони праці.

Спеціалізовані кабінети математики, фізики, охорони праці та електробезпеки; екології та безпеки життєдіяльності; інженерної та комп’ютерної графіки; технічної механіки; основ електроніки та мікропроцесорної техніки; економіки та організації електротехнічної служби підприємства; економічної теорії; монтажу, експлуатації і ремонту електроустаткування; електроприводу, електропостачання підприємств і цивільних споруд; електроустаткування промислових підприємств; курсового і дипломного проектування забезпечені мультимедійною технікою (екраном і проектором), комплектами навчальних відеофільмів, стендами, планшетами, плакатами, таблицями, моделями, макетами, довідниками, каталогами, схемами, паспортами, інструкціями з експлуатації і налагодження обладнання, іншими наочними посібниками.

Лабораторії забезпечені необхідним обладнанням, приладами та інструментами для виконання в повному обсязі лабораторних робіт, передбачених програмою, в т.ч.:

  • лабораторія електричних машин і апаратів обладнана діючими лабораторними стендами для вивчення і дослідження характеристик електричних генераторів і двигунів постійного і змінного струму, трансформаторів спеціального призначення;
  • лабораторія експлуатації і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації обладнана робочими місцями для визначення пошкоджень в кабельних лініях, дослідження пристроїв захисту електродвигунів, регулювання пускозахисної апаратури, контрольних випробувань електрообладнання;
  • лабораторія електропостачання обладнана лабораторними стендами та робочими місцями для вивчення і дослідження будови та характеристик обладнання зовнішніх і внутрішніх електричних мереж, апаратури трансформаторних підстанцій, систем автоматизації мереж електропостачання;
  • лабораторія монтажу електрообладнання обладнана міні-полігоном з монтажу повітряних ліній електропередач з самоутримними ізольованими проводами; робочими місцями з монтажу зовнішніх і внутрішніх електропроводок, лічильників електричної енергії, комутаційних апаратів низької і великої напруги, комплектних пристроїв керування і захисту електроприводів та технологічного обладнання;
  • лабораторія електроприводу та систем керування електроприводами забезпечена необхідними лабораторними стендами з дослідження характеристик електроприводів з двигунами постійного і змінного струму та систем керування з використанням сучасних перетворювачів частоти LENZE;
  • лабораторія промислового електроустаткування забезпечена діючими стендами та робочими місцями з дослідження електроустаткування і схем керування насосних, компресорних установок, термічного і зварювального обладнання, металорізальних верстатів;
  • лабораторія верстатів з ПУ і РТК оснащена 4 верстатами з програмним управлінням, системами програмного управління, технологічним оснащенням та ріжучим інструментом;
  • лабораторія промислової електроніки забезпечена робочими місцями з дослідження будови і характеристик електронних приладів і функціональних вузлів систем верстатів, автоматизованого технологічного обладнання.

Практичне навчання забезпечують 6 цехів навчально-виробничої майстерні (з ремонту електричних машин і трансформаторів; з ТО і ремонту електрообладнання; з електромонтажу; зварювальний, слюсарний і механічний цехи); 3 полігони (електротехнічний; енергозберігаючого обладнання і технологій та відновлювальних джерел енергії; технологічного обладнання базових підприємств).  

Поповнення матеріально-технічної бази лабораторій в основному здійснюється за рахунок виконання здобувачами освіти курсових і дипломних проектів з практичним застосуванням (діючі макети, стенди, прилади, пристрої спеціального призначення).

Відповідність приміщень і навчально-матеріальної бази коледжу нормам та правилам пожежної безпеки підтверджена довідкою ГУ МНС України в Черкаській області, відповідність вимогам нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці – довідкою Управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Черкаській області, відповідність вимогам статті 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і придатність до навчання – Черкаською міською санепідемстанцією.