Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення дозволяє ефективне проведення освітнього процесу, виконання лабораторно-практичних завдань, передбачених діючими освітньо-професійними програмами «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» та «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості».

В навчальному процесі застосовуються як ліцензійні програми, зокрема, операційна система Windows, OpenOffice (текстовий редактор, електронні таблиці, бази даних, презентації), Mach -3, навчальні версії керуючих програм КОМПАС і ArtCAM так і програмне забезпечення власного виробництва.

Комп’ютеризація навчального процесу в коледжі забезпечується 6 комп’ютерними класами, інформаційно-консультативним центром, кабінетами та лабораторіями, в яких загалом використовується 140 сучасних ПК.

В коледжі діє інформаційно-консультативний центр з навчальними підручниками та посібниками на електронних носіях інформації, комп’ютерною та ксерокопіювальною технікою, що дає змогу використовувати комп’ютерні версії елементів навчально-методичного забезпечення. Інформаційна база постійно оновлюється і доповнюється.

В коледжі змонтовано і запроваджено сучасну оптоволоконну мережу доступу до INTERNET з встановленням точок доступу WI-FI для безкоштовного користування викладачами та здобувачами освіти. Влаштовано електронну пошту, мережеве сховище, FTP-сервер, де зберігаються електронні версії навчально-методичної документації (лекції, методичні вказівки для самостійного опрацювання, методичні карти для виконання лабораторних і практичних робіт, методичні вказівки для семінарських занять). Впроваджується система дистанційного навчання study.chpt.edu.ua.

Навчальний процес забезпечують лабораторії «Обробки матеріалів та інструменту, технічної механіки», «Технології обробки матеріалів»,  «Конструкційних і електротехнічних матеріалів, взаємозамінності і технічних вимірювань», «Технологічного оснащення», «Автоматизованого обладнання», «Лабораторія програмування», які використовують такі програми:

  • програма «КОМПАС 3D»;
  • програма «ArtCAM»;
  • програма Mach -3
  • програма Cisco Packet Tracer
  • Virtual Box
  • OpenOffice
  • Програми для проектування і розрахунку металообробного обладнання, різального та вимірювального інструментів, точносні і силові розрахунки верстатних пристроїв.

В навчальному процесі використовуються електронні підручники з освітніх компонент «Основи нарисної геометрїї та інженерна графіка», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Технологія конструкційних матеріалів» тощо. Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів циклової комісії загальнотехнічних дисциплін та галузевого машинобудування механічних  спеціальностей і здобувачів освіти є книжковий фонд бібліотеки, електронні засоби інформації та персональні блоги викладачів.

Черкаський політехнічний фаховий коледж має бібліотеку з загальним фондом понад 68 тисяч примірників навчальних підручників і посібників та 6 фахових періодичних видань з освітніх програм «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях » та «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості». Комплектування фонду бібліотеки проводиться з урахуванням навчальних програм освітніх компонент відповідно до спеціальностей.

Приміщення бібліотеки складається з абонементу, читальної зали і книгосховища. Бібліотека укомплектована необхідними стелажами, меблями та вітринами.

Читальна зала розрахована на 80 місць. Створені достатні умови для самостійної роботи здобувачів освіти. У читальній залі бібліотеки забезпечено відкритий доступ до мережі INTERNET через WI-FI.

На базі читальної зали створено сучасний каталог літератури та періодичних видань. В бібліотеці зберігаються напрацювання викладачів коледжу (навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання практичних (лабораторних) та самостійних робіт, наукові статті тощо).