Матеріально технічне забезпечення

Освітній процес здобувачів освіти спеціальності програмами «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» та «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»  проходить в 17 спеціалізованих навчальних кабінетах, 14 лабораторіях та 2 спортивних залах. Усі кабінети та лабораторії забезпечені необхідним обладнанням і устаткуванням. Будівлі навчальних корпусів відповідають вимогам державних будівельних і санітарних норм. Всі приміщення відповідають паспортним даним, дотримуються вимоги правил техніки безпеки і охорони праці.

Спеціалізовані кабінети математики, фізики, охорони праці та електробезпеки; екології та безпеки життєдіяльності; інженерної та комп’ютерної графіки; технічної механіки; взаємозамінністі, стандартизації та технічного вимірювання; монтаж технологічного обладнання та основи будівельної справи тощо; кабінети курсового і дипломного проектування забезпечені мультимедійною технікою (екраном і проектором), комплектами навчальних відеофільмів, стендами, планшетами, плакатами, таблицями, моделями, макетами, довідниками, каталогами, схемами, паспортами, інструкціями з експлуатації і налагодження обладнання, іншими наочними посібниками.

Лабораторії забезпечені необхідним обладнанням, приладами та інструментами для виконання в повному обсязі лабораторних робіт, передбачених програмою, в т.ч.:

  • лабораторія автоматизованого обладнання обладнана верстатами з ЧПК, необхідним різальним і вимірювальним інструментом;
  • лабораторія програмування забезпечена сучасними ПК на яких встановлено відповідне програмне забезпечення;
  • лабораторія взаємозамінності машини для дослідження твердості і т.д.;
  • лабораторія тех. Оснащення обладнана макетами верстатного оснащення, вимірювальним і різальним інстурментом;

Практичне навчання забезпечують 5 цехів навчально-виробничої майстерні (з монтажної практики;з ремонту вузлів; з ТО та ремонту обладнання; зварювальний, слюсарний і механічний цехи).

Поповнення матеріально-технічної бази лабораторій в основному здійснюється за рахунок виконання здобувачами освіти курсових і дипломних проектів з практичним застосуванням (діючі макети, стенди, прилади, пристрої спеціального призначення).

Відповідність приміщень і навчально-матеріальної бази коледжу нормам та правилам пожежної безпеки підтверджена довідкою ГУ МНС України в Черкаській області, відповідність вимогам нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці – довідкою Управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Черкаській області, відповідність вимогам статті 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і придатність до навчання – Черкаською міською санепідемстанцією.