Матеріально-технічне забезпечення

Відповідність навчальних корпусів коледжу показникам нормованої площі. 100 % забезпеченість потребам освітніх програм коледжу: навчальні аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, необхідне устаткування кабінетів.

Здобувачі освіти, які цього потребують, забезпечуються гуртожитком.

Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали, медичного пункту, пунктів харчування, актової зали, спортивної зали, спортивного майданчику.

Приміщення та аудиторії відповідають будівельним та санітарним нормам.

  Лабораторія технології і механізації СГ виробництва, автомобільних дисциплін

   Лабораторія приводів та автоматизованих систем