2001, №7 Група ефективності – працює

   Протягом І семестру при кабінеті «Економіка підприємства» працював гурток, який було названо «Група ефективності». В гуртку стабільно працювали троє студентів другого курсу: Шпира Тарас, Яловенко Віталій (група ЕК 2-1) та Колченко Наталя (група ЕК2-2).

   До нас звернувся директор приватної фірми «Іон-плюс»          Онищенко П. С. з пропозицію взятись за розрахунок економічної ефективності комплексу очистки води, що впроваджується його фірмою на підприємстві Торговий дім «Супой».

   Проблема очистки води дуже актуальна і сучасна, тому ми із зацікавленням взялись за цю роботу. Звичайно, студентам було складно охопити всю проблему зразу, тим більше, що вони тільки почали вивчати «Економіку підприємства». Тому, за допомогою викладачів вони ознайомились з такими розділами дисципліни, як «Інноваційні процеси», «Інвестиційні ресурси», «Витрати і ціни на продукцію», які тільки будуть вивчатись у ІІ семестрі. Але студенти працювали із зацікавленістю.

   У нас відбулось дві зустрічі із автором розробки цього комплексу, під час яких він ознайомив студентів із загальною проблемою якості питної води в країні. Особливо напружений стан із водозабезпеченням населення питною водою склався в індустріальних регіонах України, де в річки і водойми скидається велика кількість неочищених, високомінералізованих і колекторно-дренажних вод, що вміщують органічні речовини, солі важких металів тощо.

   Для вирішення задачі по розрахунку економічної ефективності було розподілено роботу в таких напрямках: Шпира Т., Яловенко В. – зібрали великий обсяг інформації за 1999–2000 роки щодо публікацій в спеціальних джерелах інформації про ситуацію з питною водою в Україні. Це журнали «Екотехнології і ресурсозбереження», «Міське господарство України», виступи спеціалістів на науково-практичних конференціях, присвячених цій проблемі, які відбулись у м. Київ, Харків, публікації в місцевій пресі. Колченко Н. зібрала інформацію щодо фірм, які займаються реалізацією установок з очищення води в Україні із прайс-листів журналів «Бізнес», «Галицькі контракти». Таким чином, після обробки цієї інформації разом із автором-розробником, було проведено маркетингове дослідження ринку, що також було відображене в роботі.

   Економічну частину розрахунку було виконано керівником гуртка, викладачем Анохіною 3. І., потім всі розрахунки було обговорено зі студентами на черговому засіданні. Виявили зацікавленість і були ознайомлені з роботою студенти ІІІ курсу: Галущак І., Гайдай О. (група       ЕК 3-2), для яких алгоритм виконання подібних розрахунків вже є відомим, бо вони вивчаються в дисципліні «Інвестиційна діяльність підприємств». Оцінка ефективності інвестиційного проекту є ключовим питанням для інвестора. Тому вона має неабияке значення для підприємства.

   Економічний ефект, який розраховано в Групі ефективності, з використання комплексу очистки води артезіанської свердловини потужністю 200 куб. м. за добу склав близько 2 млн. грн. за весь термін служби комплексу, період окупності інвестицій – 2 роки.

   Робота була прийнята замовником, і розрахунок економічної ефективності затверджено директором фірми «Іон-плюс».

   Враховуючи те, що студенти самостійно вивчали доволі складний цикл тематики дисципліни «Економіка підприємства», їхню зацікавленість в роботі, відповідальність, можна вважати, що основна мета роботи гуртка досягнута, а це: отримання навичок роботи із спеціальною літературою, самостійне вивчення відповідних тем дисципліни, практична робота разом із професіоналами, вміння застосовувати економічні знання у практичній розрахунковій роботі, спосіб заробляти гроші завдяки отриманим знанням.

Голова циклової комісії економічних дисциплін,

керівник гуртка

Анохіна 3.І.