Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Код та найменування спеціальності274 Автомобільний транспорт.

Шифр  та галузь знань: 27 Транспорт.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 2004 року.

Підготовка фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією механіка здійснюється для виробничо-технічної та організаційно-керівної діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів; для роботи в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств та організацій для більшості галузей економіки з різними формами власності на посадах майстра (бригадира) ремонтної дільниці, комплексу підготовки  виробництва та техніка з обліку  рухомого складу і агрегатів, автомобільних шин і паливно-мастильних матеріалів.

До проходження виробничо-технологічної практики студенти додатково опановують професію "Автослюсар".

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Автомобілі та автомобільні двигуни", "Електрообладнання автомобілів", "Технічна експлуатація автомобілів", "Основи технології ремонту автомобілів", "Автомобільні перевезення", "Правила і безпека дорожнього руху", "Діагностика технічного стану автомобілів", "Організація та планування підприємств".

Можливості працевлаштування:  випускник може займати посаду механіка, механіка з ремонту автотранспорту, техніка-конструктора, техніка-технолога, механіка виробництва, механіка СТО, механіка автомобільної колони(гаража) та працювати на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, капітального ремонту автомобілів та автобусів, виробництва автомобілів, устаткування автомобілів.

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном переважно в Національному транспортному університеті, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.

Освітня програма:

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів