Співпраця ЧПТ та ТБ АПК ЦО України. Аукціон з продажу майна

10 листопада 2015 р. в актовому залі ЧПТ було проведено аукціон з продажу майна, організатором якого є Товарна Біржа агропромислового комплексу центральних областей України (ТБ АПК ЦО України). На аукціоні були присутні студенти груп ЕК3-1, ОД 3-1, ПС3-1, що стало можливим завдяки підтримці Біржею ініціативи щодо забезпечення подальшого розвитку взаємовідносин у напрямку вивчення різноманітних процесів, які відбуваються в умовах формування ринкового середовища України, .

Після закінчення заходу студенти поставили низку актуальних питань, на які отримали вичерпні відповіді спеціалістів ТБ АПК ЦО України.

Це ще один крок у навчальному процесі, який сприятиме реалізації отриманих теоретичних знань у практичній сфері.

Екскурс у історію формування та розвитку взаємовідносин між ЧПТ та ТБ АПК ЦО України:

1. Екскурсія на ТБ АПК ЦО України у 2011 році. Ознайомлення з діяльністю.

2. Екскурсія на ТБ АПК ЦО України у 2012 році. Ознайомлення з діяльністю бірж західного зразка: надання відеоматеріалів для використання на заняттях з економічних дисциплін.

3. Екскурсія на ТБ АПК ЦО України у 2013 році. Присутність студентів на аукціоні з продажу необробленої деревини. Аналітична робота студентів за результатами аукціону на основі наданих біржею матеріалів.

4. Науково-теоретична конференція на тему: «Формування конкурентного середовища в умовах трансформації економіки України на прикладі ТБ АПК ЦО України» 07.01.2014 р. Підготовка, оформлення матеріалів конференції, їхнє надання для використання у діяльності ТБ АПК ЦО України для прийняття управлінських рішень.

5. 17.01.2014 р. пропозиція з боку ТБ АПК ЦО України щодо взаємодії у пошуку різнобічних форм співпраці (у тому числі можливість використання ТБ АПК ЦО України як бази для проведення практики студентів зі спеціальності «Оціночна діяльність»).

6. 10.11.2015 р. екскурсія  на ТБ АПК ЦО України. Присутність студентів на аукціоні з продажу майна з використанням матеріально-технічної бази ЧПТ.

Оцінка майна була здійснена оцінщиком ТБ АПК ЦО України Майбородою І. Г. (випускницею ЧПТ 2015 року, спеціальність 5.03050802 "Оціночна діяльність") під керівництвом професійного оцінщика Делібалт В.С. (кваліфікаційне свідоцтво МФ №6229 від 19 липня 2008 року)

 

Викладач економічних дисциплін                             Хлєбнікова Н.Б.