Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Код та найменування спеціальності141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр  та галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: технік-електрик.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 1987 року.

Підготовка фахового молодшого бакалвра з кваліфікацією техніка-електрика здійснюється для професійної  діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів; проектування, конструювання електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів.

 Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено роботу в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних установах, монтажних, ремонтно-експлуатаційних,   пусконалагоджувальних дільницях, на підприємствах і організаціях промислової енергетики,  житлово-комунального господарства на посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика, техніка з монтажу, техніка-налагоджувальника, техніка з експлуатації, техніка-організатора виробництва, техніка з ремонту.

До проходження виробничої практики студенти додатково оволодівають робітничою професією "Електромонтер з обслуговування і ремонту електроустаткування".

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Електропостачання підприємств і цивільних споруд", "Економіка і організація електротехнічної служби підприємств", "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд", "Експлуатація і ремонт електроустаткування", "Енергозбереження", "Налагодження електроустаткування", "Системи керування електроприводами"

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном переважно в Національному університеті біоресурсів та природокористування, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.