Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

Код та найменування спеціальності133 Галузеве машинобудування.

Шифр  та галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 2013 року.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

ПІдготовка фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією техніка з експлуатації та ремонту устаткування здійснюється для виробничо-технологічної діяльності на підприємствах хімічної і нафтогазопереробної промисловості. 

Можливості працевлаштування: випускник може займати посади техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка-конструктора(механіка), техніка-технолог(механіка), слюсара-ремонтника, техніка з налагодження та випробування та працювати на підприємствах: виробництва машин та устаткування, монтажу та ремонтів насосів, компресорів і гідравлічних систем, ремонту підйомного та такелажного устаткування, монтажу і ремонту машин загального та спеціального призначення.

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.

Освітня програма:

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості