ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток Черкаського політехнічного технікуму Міністерства освіти і науки України

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Директор технікуму

                                                                  __________Д.В.Галат

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток Черкаського політехнічного технікуму

Міністерства освіти і науки України

 

 

1. Загальні положення

 

         1. Це положення регламентує функціонування гуртожитку Черкаського політехнічного технікуму, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).

         2. Студентський гуртожиток технікуму призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів (далі – студенти), а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

         3. Іноземні громадяни, які навчаються в технікумі, розміщуються в гуртожитку на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

         4. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватись керівництвом технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією для створення відокремленого готелю.

         5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання із іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватись за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         6. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

         7. Поселення студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням директора технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією на підставі ордерів (заяв, направлень) відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (договір) на проживання.

         8. Під гуртожиток надається спеціально збудований будинок. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах.

         9. Студентський гуртожиток підпорядковується керівництву технікуму і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі технікуму.

         10. У гуртожитку можуть проживати:

         - окремі особи (житлові приміщення знаходяться у загальному користуванні осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

         - студентські сім’ї студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї).

         У гуртожитку для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташуватись в окремих секціях гуртожитку.

         11. Гуртожиток є приміщенням загального проживання з самообслуговуванням і самоврядуванням.

         12. Працівники технікуму, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням директора технікуму і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         13. Проживання в студентському гуртожитку сторонніх осіб, розміщення підрозділів технікуму, а також інших організацій забороняється.

         14. Гуртожиток, крім основного призначення, можу надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

         15. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

         16. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         17. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором технікуму.

 

2. Надання житлового місця в гуртожитку

         18. Розміщення студентів у гуртожитку та виселення з нього. умови проживання, права і обов’язки мешканців гуртожитку визначаються Положенням про студентський гуртожиток за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         19. Розподіл місць проживання у гуртожитку між студентами здійснюється рішенням керівництва технікуму із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         20. Списки студентів на проживання в гуртожитку готуються навчальною частиною і затверджуються директором технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         21. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор технікуму чи за його дорученням завідуючий гуртожитком укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місць. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

         22. Облік ордерів (направлень) та студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

         23. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитком (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

         24. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

         Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами безпеки.

         25. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються завідуючому гуртожитком (до адміністрації навчального закладу) у встановленому порядку.

         26. У разі непередбачених обставин та інших поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені з одної кімнати до іншої без погіршення умов проживання тільки рішенням адміністрації гуртожитку за погодженням з адміністрацією технікуму.

         27. Місця в студентському гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором технікуму із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         28. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється директором технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

         29. У гуртожитку, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок, обладнане приміщення для тимчасового перебування дітей, їхніх ігор тощо.

        

3. Користування гуртожитками. Умови проживання

         30. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 2200 год. вільно, а з 2200 до 0600 год. – із записом у спеціальному журналі причин запізнення (стосується неповнолітніх студентів).

         31. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 0800 год. до 2200. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити свою перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

         Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

         32. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування та вихователем гуртожитку і погоджується з директором технікуму. Усі заходи повинні закінчуватись до 2200.

         33. У кожній секції (кімнаті) з числа студентів, які проживають у них, обирається староста.

         34. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

         35. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

         - користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

         - вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

         - обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

         - через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

         - при необхідності звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва технікуму, інших установ відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

         36. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний:

         - знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

         - своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

         - підтримувати чистоту і порядок у своїй кімнаті та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

         - дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

         - забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

         - своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

         - про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком та органи студентського самоврядування гуртожитку;

         - відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

         - дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

         - реєструвати додаткові електроприлади, використання яких дозволено правилами внутрішнього розпорядку, у завідувача гуртожитком;

         - попереджати завідувача гуртожитком (вихователя) про можливу відсутність у гуртожитку на тривалий час (більше 3 діб);

         - після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

         37. Студенту, який проживає в гуртожитку, забороняється:

         - переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитком;

         - переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитком;

         - проводити електромонтажні роботи в кімнатах, місцях загального користування гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

         - користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

         - проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитком;

         - залишати сторонніх осіб після 2200 без письмового дозволу завідувача гуртожитком;

         - палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

         - порушувати тишу з 2200 до 0700;

         - створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

         - тримати в гуртожитку тварин.

         38. За активну участь у культурних, спортивних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені згідно існуючого положення.

         За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

  • зауваження;
  • догана;
  • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
  • розірвання угоди на проживання.

         39. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

         40. Порядок проживання студентів у гуртожитку у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань директором технікуму.

        

4. Виселення із студентського гуртожитку

         41. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

         42. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в тижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

         У разі, коли з поважних причин студент не може залишати гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілкою організацією цей термін може бути продовжений.

         43. Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку в частині нанесення матеріальної шкоди, він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

 

5. Плата за житло та послуги

         44. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку.

         45. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється керівництвом технікуму і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

         46. Конкретний розрахунок розміру проживання в гуртожитку та вартості додаткових послуг погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією та доводиться до відома студентів.

         47. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за  місяць уперед.

         48. Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

 

6. Обов’язки керівництва технікуму та адміністрації гуртожитку

         49. Керівництво технікуму несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

         50. Керівництво технікуму та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток технікуму, угоди, укладеної зі студентом, та норм чинного законодавства.

         51. Керівництво технікуму та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

         52. Керівництво технікуму та адміністрація гуртожитку зобов’язані:

         - забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

         - утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

         - укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

         - проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних норм;

         - забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

         - здійснювати заходи із зберігання та охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку;

         - своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

         здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

         - надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

         - укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

         - сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у гуртожитку;

         - інформувати студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

         - забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

         - забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку.

         53. Керівництво технікуму спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

         54. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

         55. Керівництво технікуму спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку технікуму.

         56. Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

         57. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту керівництвом технікуму надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

 

Заступник директора з

виховної роботи                                                                   С.Г.Сердюк

 

     ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілкового комітету                                        Л.О.Король