Підсумки місячника охорони праці

Забезпечення безпечних і здорових умов праці і навчання в технікумі неможливе без знання і виконання працівниками та студентами всіх вимог нормативних актів про охорону праці, що стосується їхньої роботи, правил поводження з машинами та механізмами, устаткуванням, використанням засобів індивідуального та колективного захисту, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

         З метою удосконалення профілактичної роботи з недопущення нещасних випадків в технікумі проводився Місячник безпеки, присвячений Всесвітньому дню охорони праці, який в цьому році проходив під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

         В рамках місячника були охоплені всі аспекти охорони праці: пожежна безпека, цивільний захист, електробезпека, правила дорожнього руху, охорони навколишнього середовища, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

         Так, силами пожежної дружини нашого технікуму під керівництвом громадського інспектора з охорони праці, члена профкому Колібабчука В.І., було проведено практичне тренування з евакуації студентів та працівників технікуму з осередку умовної аварії з використанням індивідуальних засобів захисту органів дихання. Крім того була організована «Школа виживання», яку проводили волонтери: член спілки ветеранів Афганістану Прохоренко В.П. та журналіст газети «Черкаський край» Лимаренко В.О.. Вони розповіли студентам про небезпеку вибухонебезпечних предметів, правила виживання у несприятливих умовах, поводження при виникненні ситуації соціального характеру, а також при загрозі терористичних актів. Під час проведення тижня електробезпеки для студентів електротехнічного відділення за допомогою працівників ПАТ «Черкасиобленерго» проводилися показові практичні заняття щодо зняття потерпілого з опори та надання йому першої долікарської допомоги в разі ураження електричним струмом. Викладач технікуму з дисципліни «електробезпека» Рубан П.Г. зі студентами групи ЕП 3-1 продемонстрував поетапну правильність проведення штучного дихання і непрямого масажу серця.

         Упродовж місяця безпеки у відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці проводились перевірки стану ОП в усіх підрозділах навчального закладу, видавалися приписи, розроблялися заходи щодо усунення виявлених недоліків.

         Викладач дисципліни «Правила дорожнього руху» Рольський М.Я. зумів активізувати увагу студентів на проблемах дорожнього травматизму та продемонстрував відеофільм щодо правил проїзду через залізничний переїзд і розповсюдив пам’ятки правил дорожнього руху для пішоходів.

         В цьому році Україна 30-й раз згадує страшну дату трагедії і аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, проводить проміжні та визначає подальші плани щодо убезпечення людей, навколишнього середовища від згубної дії мирного атому. Тому заходи Тижнів охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності були акцентовані на висвітленні подій 30-річної давнини.

         Так, для студентів електромеханічного відділення викладачем екології Король Л.О. була проведена конференція «Уроки Чорнобиля», за участю експерта фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань в м. Черкаси Даніловою І.В., де висвітлювались події тих чорних днів: хроніки аварії на 4-му енергоблоці, особливості зони відчуження та плани побудови нового об’єкту укриття.

         Під час проведення Місячника безпеки учасники навчально-виховного процесу під керівництвом заступника директора з виховної роботи Сердюка С.Г. долучилися до акції, яку проводила громадська організація благодійний фонд «Дитячі мрії» і взяли участь у прибиранні парку Перемоги.

         Викладачі дисциплін «Біологія» та «Хімія» Соловйова Н.В. та Заболотна М.О. для студентів першого курсу організували зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС: Новаком В.М. та Харченко М.Я. (викладачем технікуму).

         Наставники всіх академічних груп проводили виховні години на відповідні тематики Тижнів. В навчальному закладі організовувались санітарні дні, упорядковувалися клумби, облагороджувалася березова алея на прилеглій території. Крім того активна робота педагогічного колективу з формуванням ідейної впевненості, гуманістичної моралі, патріотичної активності знайшла своє відображення зокрема, у діях членів гуртка під керівництвом викладача Хлєбнікової Н.Б., які розбили клумбу довжиною близько 100 метрів у вигляді Прапору України.

         Протягом Місяця безпеки та охорони праці в технікумі тривали конкурси на кращу стіннівку з тем: «Безпека праці в галузі», «День довкілля», «День Землі», «Тридцять років Чорнобильській аварії»; «Кращий за професією»; «Кращий знавець з охорони праці»; студенти відвідали музеї «Пожежної техніки» та «Краєзнавчий музей» де ознайомилися з виставкою присвяченою «Тридцятиріччю Чорнобильській аварії».

         Адміністрація технікуму на чолі з директором Галатом Д.В. разом із профспілковим комітетом головою якого є Король Л.О. підтримувала всі заходи, які були спрямовані на активізацію дій кожного працівника та студента технікуму з метою формування у них свідомого ставлення до проблем виробничої безпеки, культури охорони праці, екологічного світогляду молоді.