Соціальна стипендія

    Право на соціальні стипендії мають студенти: перелік

  Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до коледжу із заявою (Заява на соціальну стипендію). 
  До заяви додаються копії таких документів:

  • паспорта громадянина України;
  • свідоцтва про народження дитини;
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • студентського квитка.

  Крім того, студенти (курсанти) додатково подають документи, перераховані за посиланням перелік документів.

  Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором.

  Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

  Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їхнього числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

  Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов'язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку.

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

  • протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;
  • під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.

  Інформація надана відповідно до ПОСТАНОВИ КМУ від 12 липня 2004 р. №882 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України, а саме від 28 грудня 2016 року №1050) та відповідно до  ПОСТАНОВИ від 28 грудня 2016 р. №1045.