Методична проблема

Методична проблема 2021-2022 навчального року : 

Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для формування професійних компетентностей фахового молодшого бакалавра, розвитку його творчих здібностей, соціальної адаптації.