Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення дозволяє ефективне проведення освітнього процесу, виконання лабораторно-практичних завдань, передбачених діючими освітньо-професійними програмами «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та «Монтаж, обслуговування  та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі».

В навчальному процесі застосовуються як ліцензійні програми, зокрема, операційна система Windows, OpenOffice (тестовий редактор, електронні таблиці, бази даних, презентації), навчальні версії керуючих програм КОМПАС і AutoCAD так і програмне забезпечення власного виробництва.

Комп’ютеризація навчального процесу в коледжі забезпечується 6 комп’ютерними дисплейними класами, інформаційно-консультативним центром, кабінетами та лабораторіями, в яких загалом використовується 140 сучасних ПК.

В коледжі діє інформаційно-консультативний центр з навчальними підручниками та посібниками на електронних носіях інформації, комп’ютерною та ксерокопіювальною технікою, що дає змогу використовувати комп’ютерні версії елементів навчально-методичного забезпечення. Інформаційна база постійно оновлюється і доповнюється.

В коледжі змонтовано і запроваджено сучасну оптоволоконну мережу доступу до INTERNET з встановленням точок доступу WI-FI для безкоштовного користування викладачами та здобувачами освіти. Влаштовано електронну пошту, мережеве сховище, FTP-сервер, де зберігаються електронні версії навчально-методичної документації (лекції, методичні вказівки для самостійного опрацювання, методичні карти для виконання лабораторних і практичних робіт, методичні вказівки для семінарських занять). Впроваджується система дистанційного навчання study.chpt.edu.ua.

Навчальний процес забезпечують лабораторії обчислювальної техніки, мікро-ЕОМ і МПТ, які мають спеціалізоване програмне забезпечення вільного поширення:

  • навчальна програма «Electronics Workbench – моделювання електронних схем»;
  • керуюча програма «КОМПАС 3D»;
  • керуюча програма «SICAME SMARTLINE (ВЕРСІЯ 1.16) – для проектування електричних мереж у AutoCAD»;
  • прикладна програма «AVR Studio – розробка програм для мікроконтролерів»;
  • прикладна програма «Code Vision AVR – розробка програм для мікроконтролерів»;
  • керуюча програма «Splan – створення креслень електричних схем»

В навчальному процесі використовуються електронні підручники з освітніх компонент «Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування», «Експлуатація електроустаткування електричних станцій і електричних мереж», «Електротехнологія», «Монтаж повітряних ліній електропередачі з самоутримними ізольованими проводами» тощо.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів циклової комісії дисциплін професійно–практичної підготовки електроенергетичних спеціальностей і здобувачів освіти є книжковий фонд бібліотеки, електронні засоби інформації та персональні блоги викладачів.

Черкаський політехнічний фаховий коледж має бібліотеку з загальним фондом понад 68 тисяч примірників навчальних підручників і посібників та 9 фахових періодичних видань з освітніх програм «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та «Монтаж, обслуговування  та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі». Комплектування фонду бібліотеки проводиться з урахуванням навчальних програм освітніх компонент відповідно до спеціальностей.

Приміщення бібліотеки складається з абонементу, читальної зали і книгосховища. Бібліотека укомплектована необхідними стелажами, меблями та вітринами.

Читальна зала розрахована на 80 місць. Створені достатні умови для самостійної роботи здобувачів освіти. У читальній залі бібліотеки забезпечено відкритий доступ до мережі INTERNET через WI-FI.

На базі читальної зали створено сучасний каталог літератури та періодичних видань. В бібліотеці зберігаються напрацювання викладачів коледжу (навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання практичних (лабораторних) та самостійних робіт, наукові статті тощо).

В навчальному процесі також використовуються збірники матеріалів науково-практичних конференцій «Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Власною лабораторією технічних засобів навчання створено навчальні відеофільми зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».