Інформаційне забезпечення

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою літературою, методичними матеріалами, а також нормативною документацією відповідає діючим нормативам забезпеченості контингенту здобувачів освіти за спеціальністю. В навчанні використовується як бібліотечний фонд та електронна база бібліотеки, так і власні навчально-методичні розробки педагогічних працівників. Офіційний веб-сайт коледжу містить інформацію про освітні програми, навчальну і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

Всі зареєстровані в коледжі користувачі мають необмежений доступ до мережі Інтернет.

У разі організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання заклад фахової передвищої освіти повинен додатково дотримуватися вимог до навчально-методичного, кадрового і системотехнічного забезпечення технологій дистанційного навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління навчальним процесом та веб- ресурсами освітніх компонент. Коледжем обрані такі платформи для організації освітнього процесу: Google Classroom, Moodle